Συλλογή: Ludattica

Η Ludattica έχει αναπτυχθεί στην καρδιά του Εκπαιδευτικού Ομίλου, 
μιας ιταλικής εταιρείας που ειδικεύεται στη δημιουργία βιβλίων για
παιδιά, παιχνιδιών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών υψηλής ποιότητας. Οι ρίζες μας είναι σταθερά αγκυρωμένες στον καθηγητή Giuseppe Lisciani,
έναν έμπειρο εκπαιδευτικό στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης
στις στρατηγικές μάθησης παιδιών.